Խորհրդատվություն Փաստաբանի

Նախնական գնահատում է մասնագիտացված փաստաբան Ընկերությունը ընկերությունների մոդուլային իր վրա է վերցնում ոչ մի իրավաբանական խորհրդատվություն: Ընկերությունը համագործակցում է բացառապես փաստաբանների հետ և ինքնուրույն հարկային խորհրդատուներիորոնք մասնագիտանում են (ä) Փաստաբանական խորհրդատվություն իրականացվում է ըստ նշանակության կախված.