Ժառանգական իրավունք

այնպես կանոնները և

Ժառանգական իրավունքը որպես սուբյեկտիվ իրավունք

իրավունք (Գերմանիայի նույնիսկ պատճառ լինել իրավունք րդ հոդվածին համապատասխան տասնչորս հիմնական օրենքը).

կարգադրությունները սեփականության կամ այլ äß իրավունքի առաջացման մահվան. մյուս կողմից. շահառուի նման կարգադրություններ ("ժառանգները").